Velkommen

HOLMEN BETONG AS
Kjerresnesveien 133
9322 KARLSTAD

Lokalt eierskap i 70 år.

Daglig leder; Stein Hugo NIlsen    direktenr  90 03 55 01
Salg/kontroll; Asbjørn Davidsen     direktenr  40 03 18 78
Utelager/hjullaster, Trond Stenseth direktenr 90 97 92 94
 
Tlf:     77 83 55 00
Faks: 77 83 55 01

e-post: holmenbetong@holmenbetong.no 
              steinhugo@holmenbetong.no
              asbjorn@holmenbetong.no